Obowiązki pracodawcy w upalne dni

Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawców. Dotyczy to również dni, gdy temperatura idzie mocno w górę. Obowiązki pracodawców w tym zakresie w dużym stopniu zależą od procesów technologicznych, które zachodzą przy wykonywaniu określonej pracy.

Zobacz serwis: Praca

Zgodnie z kodeksem pracy oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, jeżeli temperatura powietrza przekracza 28 stopni Celsjusza, pracodawca powinien nieodpłatnie zapewnić pracownikom zatrudnionym w pomieszczeniach zimne napoje. Osobom pracującym na otwartej przestrzeni napoje przysługują przy temperaturze 25 stopni C. Również w warunkach gorącego mikroklimatu (czyli w pomieszczeniach, miejscach wykonywania pracy, w których panuje wysoka temperatura), charakteryzującego się wysokim obciążeniem termicznym, powyżej 25 stopni C pracownicy muszą mieć zapewnione napoje, które powinny być odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywanej pracy, wzbogacone w sole mineralne i witaminy (w przypadku wykonywania pracy w warunkach gorącego mikroklimatu) oraz dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej i w ilości zaspokajającej ich potrzeby.

Zobacz: Temperatura w miejscu pracy

Przy pracach fizycznych, gdy nie ma stałego dostępu do bieżącej wody, niezależnie od wody zdatnej do picia lub innych napojów, pracodawca zobowiązany jest do zapewniania pracownikowi co najmniej 90 litrów wody dziennie, aby mógł się umyć. Ma również obowiązek dbania o utrzymanie sprawności urządzeń wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych na terenie zakładu. Musi też zainstalować rolety lub żaluzje, które pozwolą zasłonić okna. O odpowiednich warunkach pracy powinni pamiętać pracodawcy zatrudniający pracowników przy pracach szczególnie niebezpiecznych wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej, a także kobiety w ciąży i karmiące piersią. Trzeba również pamiętać o zakazie pracy pracowników młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30 stopni, a wilgotność względna powietrza 65 proc.

Źródło: NSZZ Solidarność

Zmiana ustawy o Związkach Zawodowych

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w ustawie o Związkach Zawodowych (link)

Związek nie musi się podobać, ważne, żeby był skuteczny

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem

Dzień solidarności i wolności

Canon irADVC3320_IP17_D19ZZ_2018_08_02_0925_001-1.jpg

Energylandia

Zarząd MOZ NSZZ „Solidarność” Synthos S.A. i Spółek informuje, ze przyjmuje zapisy na bilety do Parku Rozrywki Energylandia. Oferta dotyczy dzieci członków naszego Związku, które są w wieku szkolnym. Zapisy przyjmujemy do 13-06-2018r.

Spotkanie z doradcą emerytalnym z ZUS

Dział Personalny przy udziale wszystkich Organizacji Związkowych zaprasza na spotkanie z Doradcą emerytalnym z ZUS reprezentowanym przez

Opiekuna Płatnika Strategicznego Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Chrzanowie Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji
Oświęcimska 14, 32-500 Chrzanów

Na spotkanie zapraszamy wszystkich pracowników w dniu 07.06.2018r.
Budynek D-19 II piętro pok. 202 w godzinach od 9-13 tej.

 SPOTKANIE Z DORADCĄ EMERYTALNYM

DAJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INFORMACJI Z ZAKRESU:

 wysokości prognozowanego świadczenia emerytalnego możliwość przeprowadzenia symulacji wysokości świadczenia w sytuacji dłuższej pracy, przejścia na emeryturę z wieku powszechnego lub na emeryturę pomostową,

 zasad przyznawania świadczenia emerytalnego,

 wypełniania dokumentów takich jak wniosek o emeryturę lub ustalenie kapitału początkowego,

 możliwość założenia konta na PUE.

Wyrok TK w sprawie zwolnienia

Społeczni inspektorzy zachowali ochronę przed zwolnieniem - wyrok TK

Mateusz Remek

Trybunał Konstytucyjny uznał, że kwestionowane przez pracodawców zasady powoływania społecznych inspektorów pracy, ich uprawnienia i zasady finansowania są zgodne z ustawą zasadniczą. 

W czwartek Trybunał Konstytucyjny zajął się zarzutami Konfederacji Lewiatan dotyczącymi ustawy o społecznej inspekcji pracy. W swoim wniosku do TK organizacja ta zakwestionowała ustawę w pięciu aspektach: zbyt szerokie ich zdaniem uprawnienia społecznych inspektorów pracy, nieprecyzyjne zasady tworzenia struktury społecznej inspekcji pracy w przedsiębiorstwach, nadmierna ochrona przed zwolnieniem inspektora, obciążenie pracodawców kosztami funkcjonowania społecznej inspekcji. Zarzucili również, że powołanie takiej służby, pokrywającej się uprawnieniami np. z Państwową Inspekcją Pracy, stanowi nadmierne, bo nieproporcjonalne do celu, ograniczenie swobody działalności gospodarczej.

Problemem jest przede wszystkim brak ustawowej definicji zakładu pracy, wydziału i komórek organizacyjnych. Na każdym z tych szczebli związek zawodowy działający w danej firmie ma prawo powołać społecznego inspektora pracy. Ze względu na brak ustawowych definicji tych pojęć związki zawodowe bardzo swobodnie interpretują swoje uprawnienia. Przez co dochodzi do nadmiernego rozrostu liczby społecznych inspektorów pracy działających w danej firmie.– Są firmy w Polsce, np. Orange, gdzie jest 600 społecznych inspektorów pracy. Są i takie, których nazwy nie mogę podać, w których jest 1000 społecznych inspektorów, bezwzględnie chronionych przed wypowiedzeniem im umowy – tłumaczył Bartłomiej Raczkowski, partner w kancelarii Raczkowski Paruch, reprezentujący Konfederację Lewiatan przed Trybunałem. – Taki społeczny inspektor pracy ma dostęp do wszystkich pomieszczeń firmy i ma prawo wydawać wiążące dla pracodawcy polecenia. Może np. wejść do gabinetu prezesa PKN Orlen i zażądać zamknięcia linii produkcyjnej. Inspektorzy nie mają odpowiedniej wiedzy do pełnienia swoich funkcji, a najczęściej kryterium doboru kandydata na stanowisko społecznego inspektora pracy jest zagrożenie takiej osoby zwolnieniem z pracy – dodaje mecenas Raczkowski.

 

Ustawa o społecznej inspekcji pracy została przyjęta w 1983 r. jako jedna z pakietu 15 ustaw zaproponowanych przez komunistyczne władze pod koniec stanu wojennego i dotrwała do naszych czasów bez głębokiej reformy czy uchylenia, co spotkało pozostałe ustawy przyjęte w tamtym czasie. – Stanowi więc PRL-owski relikt, niepasujący do obecnych warunków gospodarczych – podkreśla mec. Raczkowski.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 26 kwietnia 2018 r. uznał praktycznie wszystkie zarzuty przedsiębiorców za bezpodstawne.

– Nie jest prawdą, że każdy społeczny inspektor może wydawać wiążące dla pracodawcy polecenia – stwierdził Piotr Pszczółkowski, sędzia TK, w uzasadnieniu do wyroku. – Może to robić jeden zakładowy społeczny inspektor pracy. A pracodawca może wnieść sprzeciw od takiego zalecenia do Państwowej Inspekcji Pracy, co zdaniem TK wstrzymuje obowiązek wykonania takiego zalecenia społecznego inspektora przez pracodawcę.

TK uznał, że wnioskodawca nie udowodnił ani nie wyjaśnił, na czym miałyby polegać pozostałe nieprawidłowości w stosowaniu przepisów o społecznej inspekcji pracy. Zdaniem sędziów TK uprawnienia społecznych inspektorów zgodnie z wolą ustawodawcy prawidłowo uzupełniają uprawnienia związków zawodowych nie tylko w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także ochrony wynikającej z prawa pracy.

Zakres ochrony inspektorów, a także obciążenie pracodawców kosztami funkcjonowania inspekcji nie jest zaś sprzeczne z konstytucją. Prawidłowy jest również tryb powoływania społecznych inspektorów pracy przez związki zawodowe. Zdaniem Trybunału nie ma najmniejszych problemów przy interpretowaniu przepisów o społecznej inspekcji pracy i zawartych w niej określeń dotyczących zakładu pracy, wydziałów i komórek organizacyjnych jako trzech szczebli organizacji pracy, na których mogą być powoływani społeczni inspektorzy. Tym samym TK uznał, że brak definicji struktury społecznej inspekcji nie stoi na przeszkodzie praktycznego stosowania tych przepisów.

Jedyne zastrzeżenia sędziów TK wzbudził zbyt szeroki dostęp społecznych inspektorów pracy do chronionych danych osobowych pracowników.

Na koniec TK stwierdził, że to raczej ustawodawca powinien podjąć prace nad nowelizacją tych przepisów w pozostałym zakresie, o ile dostrzeże taką potrzebę.

Sygn. akt: K 6/15

 

Rabatowe karty pracownicze LOTOS

TERAZ MOŻESZ TANKOWAĆ Z RABATEM NA STACJACH LOTOS

 

Więcej informacji w ulotce - PDF (link)

 

 

Możliwe do uzyskania dzięki karcie rabaty są następujące:

 

 

PALIWA

Olej napędowy Dynamic

15

gr/litr

 Benzyna PB98 Dynamic

15

gr/litr

Benzyna PB95

10

gr/litr

Benzyna PB98

10

gr/litr

Olej napędowy ON

10

gr/litr

LPG

6

gr/litr

TOWARY I USŁUGI

Myjnia

15

%

Oleje i płyny do spryskiwaczy

10

%

Majówka w Folwarku Zalesie

       5 maja br. (sobota) Małopolska „Solidarność” serdecznie zaprasza na „Majówkę z Solidarnością” dla członków Związku, ich rodzin i sympatyków. Majówka odbędzie się w malowniczym Folwarku Zalesie koło Wieliczki (Grajów 150, www.folwarkzalesie.pl).

W programie m.in. występy DJ, kapeli góralskiej, konkursy z nagrodami, gry, zabawy i quizy dla dzieci prowadzone przez animatorów, zjeżdżalnie, dmuchane zamki, suche baseny z piłkami.

Koszty przejazdu pokrywa Zarząd Regionu Małopolski, a do nabycia są bony żywnościowe od 13 zł do 37 zł ( kiełbasa z grilla, karkówka, pieczone ziemniaki, hamburgery, pieczywo, dodatki tj. ogórki, ketchup, musztarda oraz napoje ).

Bony można zakupić na miejscu lub za pośrednictwem Zarządu Regionu Małopolski.

Zapisy przyjmujemy do 20 kwietnia br. w Sekretariacie Związku, tel. 847 20 -15, 847  28-15. Szczegóły wyjazdu z Oświęcimia podamy na 2 tygodnie przed wyjazdem. Serdecznie zapraszamy.