Posiłki regeneracyjne dla pracowników

Zapraszamy do zapoznania się z pismem odnośnie posiłków regeneracyjnych dla pracowników w okresie zimowym.

Andrzejki 2018

ANDRZEJKI 2018

Zarząd MOZ NSZZ „Solidarność” Synthos S.A. i
Spółek zaprasza do udziału w wyjeździe andrzejkowym w
dniach od 30 listopada do 2 grudnia br. Szczegółowe
informacje i zapisy przyjmujemy pod nr tel. 847 – 20 – 15, w
godz. od 7 – 15.00

RODO, a dane na potrzeby funduszu socjalnego

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem - Jak w związku z RODO przetwarzać dane na potrzeby funduszu socjalnego?

Budżetówka dostanie więcej! To zasługa Solidarności

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na temat podwyżki płacy minimalnej w budżetówce.

Pielgrzymka Ludzi Pracy

pielgrzymka

Obowiązki pracodawcy w upalne dni

Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawców. Dotyczy to również dni, gdy temperatura idzie mocno w górę. Obowiązki pracodawców w tym zakresie w dużym stopniu zależą od procesów technologicznych, które zachodzą przy wykonywaniu określonej pracy.

Zobacz serwis: Praca

Zgodnie z kodeksem pracy oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, jeżeli temperatura powietrza przekracza 28 stopni Celsjusza, pracodawca powinien nieodpłatnie zapewnić pracownikom zatrudnionym w pomieszczeniach zimne napoje. Osobom pracującym na otwartej przestrzeni napoje przysługują przy temperaturze 25 stopni C. Również w warunkach gorącego mikroklimatu (czyli w pomieszczeniach, miejscach wykonywania pracy, w których panuje wysoka temperatura), charakteryzującego się wysokim obciążeniem termicznym, powyżej 25 stopni C pracownicy muszą mieć zapewnione napoje, które powinny być odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywanej pracy, wzbogacone w sole mineralne i witaminy (w przypadku wykonywania pracy w warunkach gorącego mikroklimatu) oraz dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej i w ilości zaspokajającej ich potrzeby.

Zobacz: Temperatura w miejscu pracy

Przy pracach fizycznych, gdy nie ma stałego dostępu do bieżącej wody, niezależnie od wody zdatnej do picia lub innych napojów, pracodawca zobowiązany jest do zapewniania pracownikowi co najmniej 90 litrów wody dziennie, aby mógł się umyć. Ma również obowiązek dbania o utrzymanie sprawności urządzeń wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych na terenie zakładu. Musi też zainstalować rolety lub żaluzje, które pozwolą zasłonić okna. O odpowiednich warunkach pracy powinni pamiętać pracodawcy zatrudniający pracowników przy pracach szczególnie niebezpiecznych wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej, a także kobiety w ciąży i karmiące piersią. Trzeba również pamiętać o zakazie pracy pracowników młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30 stopni, a wilgotność względna powietrza 65 proc.

Źródło: NSZZ Solidarność