Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
 • Start

Aktualności

Majówka w Folwarku Zalesie

       5 maja br. (sobota) Małopolska „Solidarność” serdecznie zaprasza na „Majówkę z Solidarnością” dla członków Związku, ich rodzin i sympatyków. Majówka odbędzie się w malowniczym Folwarku Zalesie koło Wieliczki (Grajów 150, www.folwarkzalesie.pl).

W programie m.in. występy DJ, kapeli góralskiej, konkursy z nagrodami, gry, zabawy i quizy dla dzieci prowadzone przez animatorów, zjeżdżalnie, dmuchane zamki, suche baseny z piłkami.

Koszty przejazdu pokrywa Zarząd Regionu Małopolski, a do nabycia są bony żywnościowe od 13 zł do 37 zł ( kiełbasa z grilla, karkówka, pieczone ziemniaki, hamburgery, pieczywo, dodatki tj. ogórki, ketchup, musztarda oraz napoje ).

Bony można zakupić na miejscu lub za pośrednictwem Zarządu Regionu Małopolski.

Zapisy przyjmujemy do 20 kwietnia br. w Sekretariacie Związku, tel. 847 20 -15, 847  28-15. Szczegóły wyjazdu z Oświęcimia podamy na 2 tygodnie przed wyjazdem. Serdecznie zapraszamy.

Drukuj

Dofinansowanie żłobków i Fundusz Socjalny

Dział Administracji Personalnej informuje, że w roku 2018 w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zostało dodane „Dofinansowanie pobytu dzieci pracowników w żłobku lub przedszkolu”.

Poniżej warunki ubiegania się o dofinansowanie:

 1. Dofinansowanie do pobytu dziecka w przedszkolu i żłobku przysługuje na:

- dzieci własne pracowników,

- dzieci własne współmałżonków,

- dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej

 1. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem oraz zamieszkiwanie we wspólnym gospodarstwie domowym.
 1. Dofinansowanie przyznawane jest kwartalnie.
 1. W celu otrzymania dofinansowania pracownik zobowiązany jest do złożenia w Dziale Administracji Personalnej Wniosku o dofinansowanie żłobka lub przedszkola /załącznik nr 3/ na którym należy wpisać wysokość zapłaconej opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu w danym kwartale.

 

 1. W celu otrzymania dofinansowania pracownik zobowiązany jest do złożenia w Dziale Administracji Personalnej Wniosku o dofinansowanie żłobka lub przedszkola /załącznik nr 3/ na którym należy wpisać wysokość zapłaconej opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu w danym kwartale.
 1. Do Wniosku należy dołączyć kopię lub oryginał faktur lub rachunków potwierdzających wydatek pracownika.
 1. Jeżeli obydwoje rodzice pracują w jednej ze Spółek objętych niniejszym Regulaminem dofinansowanie będzie przyznawane tylko jednemu z rodziców.
 1. Wniosek o którym mowa w pkt 2 oraz faktury, rachunki (ich kopie) potwierdzające poniesione koszty związane z pobytem dziecka w żłobku lub przedszkolu należy składać w Dziale Administracji Personalnej pokój nr 12 do 15 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału.
 1. Wypłata dofinansowania będzie dokonywana raz na kwartał w kolejnym miesiącu po zakończonym kwartale do 30 dnia m-ca.

 

Kompletne wnioski można składać w Dziale Administracji Personalnej w godzinach od 7:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.

Wzory wniosków stanowiących załączniki do Regulaminu ZFŚS są dostępne w INTRANECIE w zakładce KADRY / Fundusz Socjalny.

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA

 

 

 

Wzorem lat ubiegłych wszyscy pracownicy, którzy są zainteresowani otrzymaniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych proszeni są o składanie uzupełnionych wniosków /załącznik nr 1 do ZFŚS 2018/ do Działu Administracji Personalnej pokój nr 12 w terminie do dnia 13.04.2018r.

Biuro czynne jest w godzinach od 7:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.

Wzory wniosków stanowiących załączniki do Regulaminu ZFŚS są dostępne w INTRANECIE w zakładce KADRY / Fundusz Socjalny.

Dochód to nie tylko PIT

Jednocześnie Dział Administracji Personalnej informuje, że w roku 2018 w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zmianie uległa definicja dochodu od której uzależniona jest wysokość przysługujących świadczeń socjalnych.

Pod pojęciem dochodu, rozumiemy sumę:

 1. dochodu brutto (wraz ze składkami ZUS) wynikającego z rocznego zeznania podatkowego (za rok poprzedni),
 2. oraz otrzymanych świadczeń (za rok poprzedni), które wpływają na sytuację materialną pracownika (np. 500+, stypendia, zasiłki z pomocy społecznej, alimenty itp.),

 

(Dochód brutto liczymy następująco: np. PIT-37 poz. 66 (dochód) + Poz. 97 (dochód) + pozostałe pobierane świadczenia podzielone przez 12 miesięcy oraz przez liczbę członków rodziny na utrzymaniu, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.)

UWAGA

Informujemy, że dochód wskazywany we Wniosku o przyznanie dofinansowania do świadczeń socjalnych zawartych w ZFŚS na rok 2018 powinien uwzględniać już dochód liczony wg nowej definicji, podanej powyżej.  

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA

Drukuj

Komunikat

Oświęcim, 07.02.2018

Komunikat

W nawiązaniu do Porozumienia Płacowego na rok 2018 Pion Personalny informuje, że Pracownicy mogą zgłaszać swoje zapytania na Komisje Odwoławczą dotyczące przedzielonej kwoty podwyżki, w terminie do 16.02.2018r.

Wnioski złożone po upływie powyższego terminu nie będą już podlegały rozpatrzeniu przez Komisje Odwoławczą powołaną na podstawie powyższego Porozumienia.

Pion Personalny

Drukuj

Komunikat Płacowy

Oświęcim, 08.12.2017

Komunikat

Zarządy Spółek Synthos S.A., Synthos Dwory 7, Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków, Synthos AGRO, Synthos Care oraz Organizacje Związkowe informują, że w dniu 07.12.2017 zakończone zostały negocjacje płacowe na rok 2018.

W ramach podpisanego porozumienie przewidziano:

- wypłatę nagrody specjalnej na święta Bożego Narodzenia 2017 w wysokości 1200 zł brutto oraz nagrody z okazji Świąt Wielkanocnych w wysokości 600 zł.

- podwyżki płac zasadniczych,

- wprowadzenie dopłaty do pobytu dzieci pracowników w żłobku i przedszkolu

- wprowadzenie dodatku za pracę w dni świąteczne,

 

Szczegółowe warunki zawarte zostały w załączonym pliku.

Pion Personalny

Drukuj

Pomoc dla Małgorzaty

Serdecznie zachęcamy do pomocy dla Małgorzaty Maj chorej na zwłóknienie płuc z fundacji pomocy osobom niepełnosprawnym "Słoneczko".

Aby dowiedzieć się więcej - wejdź w ten link - zobacz wizytówkę Małgorzaty

 

Drukuj