Jak do nas dołączyć?

JAK PRZYSTĄPIĆ DO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO?

Prawo obowiązujące w Polsce, mówi, że reprezentatywną organizacją pracowników do rozmów z pracodawcą jest związek zawodowy.

 • Jeśli w Twoim zakładzie pracy działa już Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” wystarczy, że wypełnisz deklarację członkowską i dostarczysz ją do odpowiedniego reprezentanta Związku. Uchwałą komisji zakładowej/międzyzakładowej zostaniesz przyjęty do grona członków NSZZ „Solidarność”.
 • Jeśli w Twoim zakładzie pracy nie ma zarejestrowanego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zaproponuj swoim kolegom i koleżankom założenie związku zawodowego.

Wystarczą 3 osoby, aby założyć organizację związkową.

Jednak zgodnie z przepisem art.25I ustawy o związkach zawodowych uprawnienia zakładowej organizacji związkowej będą przysługiwać tylko organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących pracownikami.

Najlepszym sposobem, aby poprawić swoje warunki pracy jest zachęcenie jak największej ilości kolegów z pracy do dołączenia do NSZZ „Solidarność”. Im więcej członków Związku będzie w twoim miejscu pracy, tym większy wpływ będziecie mieli na warunki pracy i wysokość zarobków.

KTO CIĘ WESPRZE?

Przy zakładaniu organizacji związkowej wesprze Ciebie i Twoich kolegów organizator związkowy:

 • Odpowie na Twoje pytania dotyczące związku zawodowego i wyjaśni ewentualne wątpliwości
 • Wytłumaczy i sprawnie przeprowadzi przez formalności i kolejne kroki związane z zarejestrowaniem organizacji związkowej w Twoim zakładzie pracy
 • Skutecznie zorganizuje pracowników w związek zawodowy (tam, gdzie NSZZ „Solidarność jeszcze nie ma bądź wesprze działania rozwojowe tam, gdzie zrzeszona w NSZZ „Solidarność” jest niewielka ilość pracowników).

Związek zawodowy, który chce działać z sukcesami i być silny musi stale dążyć do organizowania nowych członków Związku. Jest to najbardziej skuteczny sposób na budowanie wpływowej organizacji związkowej.

5 KROKÓW I 5 POWODÓW

KROK 1.

Masz problemy w pracy? Uważasz, że w Twoim zakładzie pracy potrzebny jest związek zawodowy? Porozmawiaj z kolegami i zaproponuj założenie NSZZ „Solidarność”.

KROK 2.

Jeżeli podjęliście decyzję o utworzeniu związku zawodowego, skontaktuj się z organizatorem związkowym, który przekaże Tobie pełną informację dotyczącą utworzenia organizacji związkowej oraz sprawnie przeprowadzi przez wszelkie etapy jej zakładania i rejestrowania.

KROK 3.

 • Zorganizujcie zebranie założycielskie, najlepiej poza miejscem pracy.
 • Podczas spotkania wypełnijcie deklaracje członkowskie.
 • Przygotujcie pisma, które możesz pobrać ze strony internetowej bądź otrzymać w odpowiednim Regionie „Solidarności”.
 • Wybierzcie swoich przedstawicieli, czyli Tymczasową Komisję Zakładową.
 • Wniosek o zarejestrowanie organizacji związkowej dostarcz do właściwego Tobie terytorialnie Zarządu Regionu „Solidarności.

KROK 4.

Gratulacje! Założyliście związek zawodowy!

KROK 5.

NajważniejszyCzas na działanie!

Stale rozmawiaj z pracownikami, zachęcaj ich do wstąpienia do Związku. Im więcej członków będzie liczyła organizacja związkowa, tym większa będzie Wasza siła i skuteczność w negocjacjach z pracodawcą.

Chcesz wiedzieć więcej?

DLACZEGO WARTO NALEŻEĆ DO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO?

5 powodów, dla których warto jest wstąpić do związku zawodowego (zorganizować się w związek zawodowy) i przyłączyć się do NSZZ Solidarność:

 1. Pomoc silnej grupy w razie problemów w pracy.
 2. Większa możliwość wynegocjowanie lepszych warunków pracy, bądź podwyżki
 3. Pomoc w razie dyskryminacji, przemocy, czy też niesprawiedliwego traktowania.
 4. Możliwość pomocy innym pracownikom.
 5. Możliwość skorzystania z porad ekspertów działających w związku, a także prawników.