Pielgrzymka Ludzi Pracy

pielgrzymka

30 rocznica porozumień sierpniowych

30 rocznica porozuien sierpniowych

Komunikat z posiedzenia Komisji Krajowej

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem z posiedzenia Komisji Krajowej z 30 sierpnia 2018 roku (link)

Solidarność w Skokach Narciarskich

Plakat 2018 info 3 002

Obowiązki pracodawcy w upalne dni

Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawców. Dotyczy to również dni, gdy temperatura idzie mocno w górę. Obowiązki pracodawców w tym zakresie w dużym stopniu zależą od procesów technologicznych, które zachodzą przy wykonywaniu określonej pracy.

Zobacz serwis: Praca

Zgodnie z kodeksem pracy oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, jeżeli temperatura powietrza przekracza 28 stopni Celsjusza, pracodawca powinien nieodpłatnie zapewnić pracownikom zatrudnionym w pomieszczeniach zimne napoje. Osobom pracującym na otwartej przestrzeni napoje przysługują przy temperaturze 25 stopni C. Również w warunkach gorącego mikroklimatu (czyli w pomieszczeniach, miejscach wykonywania pracy, w których panuje wysoka temperatura), charakteryzującego się wysokim obciążeniem termicznym, powyżej 25 stopni C pracownicy muszą mieć zapewnione napoje, które powinny być odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywanej pracy, wzbogacone w sole mineralne i witaminy (w przypadku wykonywania pracy w warunkach gorącego mikroklimatu) oraz dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej i w ilości zaspokajającej ich potrzeby.

Zobacz: Temperatura w miejscu pracy

Przy pracach fizycznych, gdy nie ma stałego dostępu do bieżącej wody, niezależnie od wody zdatnej do picia lub innych napojów, pracodawca zobowiązany jest do zapewniania pracownikowi co najmniej 90 litrów wody dziennie, aby mógł się umyć. Ma również obowiązek dbania o utrzymanie sprawności urządzeń wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych na terenie zakładu. Musi też zainstalować rolety lub żaluzje, które pozwolą zasłonić okna. O odpowiednich warunkach pracy powinni pamiętać pracodawcy zatrudniający pracowników przy pracach szczególnie niebezpiecznych wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej, a także kobiety w ciąży i karmiące piersią. Trzeba również pamiętać o zakazie pracy pracowników młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30 stopni, a wilgotność względna powietrza 65 proc.

Źródło: NSZZ Solidarność

Związek nie musi się podobać, ważne, żeby był skuteczny

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem

Energylandia

Zarząd MOZ NSZZ „Solidarność” Synthos S.A. i Spółek informuje, ze przyjmuje zapisy na bilety do Parku Rozrywki Energylandia. Oferta dotyczy dzieci członków naszego Związku, które są w wieku szkolnym. Zapisy przyjmujemy do 13-06-2018r.