KOMUNIKAT MPKZP

W dniu 03.06.2016r. odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo wyborcze Delegatów do Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, w trakcie którego wyłoniono nowe składy organów kasy.

Skład Zarządu MPKZP:

Marian Rakowski
Przewodniczący Zarządu Synthos Dwory 7
Wiesława Saternus Z-ca Przewodniczącego Zarządu Synthos S.A.
Bogusław Hatłas Sekretarz  Emeryt
Zbigniew Sereś Członek Chemoserwis
Adam Góralczyk Członek Synthos Dwory 7
Agata Zator Członek Synthos Dwory 7
Grażyna Tylutka Członek Synthos Dwory 7
Leszek Popławski  Członek Emeryt
Małgorzata Gajewska Członek Rail Polska

Skład Komisji Rewizyjnej MPKZP:

Zuzanna Smalec Przewodnicząca  Synthos S.A.
Krystyna Makoś Członek Emeryt
Barbara Orlicka Członek Synthos S.A.

Wydłużono okres spłaty pożyczek do 30 miesięcy dla nowo przydzielanych pożyczek (od miesiąca lipca 2016r.)

 

Kasa czynna:

 Poniedziałek  7:30-15:30
Środa   7:30-15:30
Piątek   9:00-13:00

 

Telefon: 33 847 26 02

KONTO:
Bank PEKAO S.A. 23 1240 4748 1111 0000 4868 6705

 

Do pobrania:

- Wniosek o pożyczkę (druk)

- Wniosek o zapomogę (druk)

- Wniosek o połowę wkładu (druk)

- Skreślenie z członkowstwa (druk)

- Statut