logo

Ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
Tel. 033 847 2015
Fax. 033 847 3234

 

Świadczenia Statutowe MOZ NSZZ "Solidarność"
Synthos S.A. i Spółek

 

- urodzenie dziecka - 500zł
- 500zł dodatkowa wyprawka przy urodzeniu bliźniaków
- zgon członka Związku - 150zł
- zgon członka rodziny - 100zł
- odprawa emerytalno-rentowa - 200zł
- 100zł dla seniorów - członków Sekcji Emerytów ZZ "S",
po ukończeniu 80 roku życia
- 200zł dla seniorów po ukonczeniu 90 roku życia
- zapomogi losowe - do 500zł
- dofinansowanie wypoczynku dziecka
( do ukończenia 16 roku życia )
- 100zł
- świadczenie na odwiedziny chorego
( świadczenie przysługuje po 30 dniach
chorobowego lub 14 dniach pobytu w szpitalu)
- 100zł
- dofinansowanie imprez KO - 100zł

 

Świadczenia  wypłacane są od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 w sekretariacie
Związku (budynek D-19 (ZSR) wejście od strony Sp. Sprzętex - II piętro, tel. 847-20-15).

 

 

Porady prawne dla członków MOZ NSZZ "Solidarność"
Synthos S.A. i Spółek

w każdy wtorek miesiąca w godz. 14.00-15.00
(Budynek D-19 (ZSR) II piętro)

udziela mec. Agnieszka Nowak
zapisy pod nr. tel. 847-20-15


Drukuj