Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 roku

Dział Administracji Personalnej informuje, że wzorem lat ubiegłych wszyscy pracownicy, którzy są zainteresowani otrzymaniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych proszeni są o składanie uzupełnionych wniosków (załącznik nr 1 do ZFŚS 2017) do Działu Administracji Personalnej pokój nr 12 w terminie do dnia 10.04.2017 r.

Biuro czynne jest w godzinach od 7:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.

Wzory wniosków stanowiących załączniki do Regulaminu ZFŚS są dostępne w INTRANECIE w zakładce KADRY/Fundusz Socjalny.

Dział Administracji Personalnej

SPCH Solidarność 2

Zapraszamy do lektury nowego wydania Miesięcznika Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego Solidarność Polskiej Chemii

Artykul serwisu Tysol.pl

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem serwisu tysol.pl pod tytułem "Nie dostajesz 13 zł za godzinę? Wypełnij formularz zgłoszeniowy!", oraz z formularzem zgłoszeniowym nawiązującym do powyższego artykułu

SPCH Solidarność

Zapraszamy do lektury nowego wydania Miesięcznika Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego Solidarność Polskiej Chemii

Informacja - pismo

Wycieczka na Białoruś z Polan Travel

Prosimy o zapoznanie się z poniższa ofertą wycieczki :

Oferta wycieczki na Białoruś z Polan Travel

 

Podwyższenie kwoty pożyczki z MPKZP

Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Synthos S.A. informuje, że z dniem 01.01.2017 r. kwota pożyczki zostaje podniesiona do wysokości 15 000 zł.

Porozumienie płacowe

Prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem -
Porozumienie płacowe w sprawie podwyżek wynagrodzenia

XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ

Za nami dwudniowy XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność, który odbywał się w płockiej Orlen Arenie pod hasłem „Dialog społeczny – droga do normalności”. Był to czas ważnych spotkań, poważnej dyskusji i podsumowań. Poniżej prezentujemy relację z tego wydarzenia autorstwa dziennikarzy „Tygodnika Solidarność”.

Krajowy Zjazd Delegatów „S” poprzedziły posiedzenie Komisji Krajowej, a rozpoczął się od mszy św. sprawowanej w płockim kościele pw. Stanisława Kostki.

Pierwszego dnia wśród delegatów gościli Prezydent RP Andrzej Duda, premier Beata Szydło (omówienie ich wystąpień poniżej), minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, jej zastępca Stanisław Szwed, szefowa resortu edukacji narodowej Anna Zalewska, Państwowy Inspektor Pracy Roman Giedroyć, szefowa Rady Dialogu Społecznego Teresa Bochniarz. Był także m.in. szef IPN dr Jarosław Szarek, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jacek Pawłowicz.

W części oficjalnej prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym członkom Solidarności i przyjaciołom związku.

Pierwszego dnia przyjęto także apel w sprawie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy i uchwałę dającą Komisji Krajowej zielone światło do przygotowania i przeprowadzenia szerokiej kampanii informacyjnej na rzecz ochrony nazwy i znaku Solidarności. A także podziękowano osobom, które pełnią wartę przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Kolejny dzień KZD przeznaczono na dyskusję i głosownia.

Delegaci sprawnie przyjęli przedstawione przez komisję legislacyjną zmiany w statucie zmierzające do jego „odchudzenia” i wyeliminowania sprzecznych ze sobą albo nieprecyzyjnych przepisów. Nie były to zmiany rewolucyjne, lecz dostosowujące do prawa powszechnego.
W dyskusji poruszono kwestię celowości dwutorowych wyborów i kadencyjność. Dyskutowano nad propozycja Regionu Łódzkiego, aby pracodawcy co kwartał przedstawiali związkom zawodowym raport finansowy firmy. W zamyśle pomysłodawców chodziło o to, żeby wyrównać obowiązki stron. Przypomnijmy, że związki zawodowe są ustawowo zobowiązane do przedstawiania pracodawcy informacji o tym ilu liczą członków. Delegaci zdecydowali jednak, że Komisja Skrutacyjna ma się tą kwestią nie zajmować.
Znaczną część debaty zajęła dyskusja o reprezentatywności związków zawodowych.

Przyjęto szereg uchwał m.in. w sprawie zmiany dyrektywy o handlu emisjami. Zmiana ta jest niekorzystna dla Polski. Delegaci wezwali Rząd RP do wprowadzenia emerytur zależnych m.in od stażu pracy, ustanowienie prawa do emerytur po 40 latach pracy dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet. "Często pracownicy ze względu na stan zdrowia po tak długim stażu pracy są niedopuszczani przez lekarza medycyny pracy do wykonywania pracy na swoim stanowisku, a jednocześnie ZUS wydaje orzeczenie o dalszej zdolności do pracy. To powoduje, że pracownicy ci z tak dużym stażem pracy są pozbawieni środków do życia" - czytamy w stanowisku KZD NSZZ "Solidarność". Krajowy Zjazd Delegatów także wyraził zaniepokojenie brakiem postępów w negocjacjach pomiędzy związkiem a rządem w sprawie działań osłonowych dla zagrożonych zwolnieniami pracowników oświaty. "Zaproponowane rozwiązania prawne są niewystarczające. Podstawowym zadaniem naszego związku jest obrona miejsc pracy" - czytamy w stanowisku KZD. Brak zadowalających efektów negocjacji spowoduje uzasadniony protest środowiska oświatowego NSZZ "Solidarność".
Część delegatów domagała się od Komisji Krajowej, by przeciwdziałała sytuacjom, kiedy to organizacja zakładowa samodzielnie rejestruje się w KRS. Sekretarz Komisji Krajowej Ewa Zydorek wyjaśniła, że kwestia ta jest poza jurysdykcją Komisji Krajowej. Prawo jasno stanowi, że organizacje zakładowe rejestrują się w regionach „S”. Dlatego to Zarządy Regionów powinny zgłaszać takie niewłaściwe działanie do odpowiednich organów.
Delegaci wybrali także dwóch nowych członków Komisji Krajowej. Zostali nimi Zdzisław Gadzicki z Regionu Dolny Śląsk oraz Paweł Szpunara z Regionu Rzeszowskiego. /tysol.pl/

Relacja ze spotkania związkowców z prezydentem RP Andrzejem Dudą – czytaj TUTAJ

Premier Beata Szydło do związkowców – relacja TUTAJ

zjazd 8
zjazd 8 zjazd 8
zjazd 7
zjazd 7 zjazd 7
zjazd 6
zjazd 6 zjazd 6
zjazd 5
zjazd 5 zjazd 5
zjazd 2
zjazd 2 zjazd 2
kzd-logo
kzd-logo kzd-logo
zjazd 1
zjazd 1 zjazd 1
zjazd 10
zjazd 10 zjazd 10
zjazd 3
zjazd 3 zjazd 3
zjazd 4
zjazd 4 zjazd 4
zjazd 9
zjazd 9 zjazd 9