Kasa Zapomogowo- Pożyczkowa w odnowionym składzie

Informujemy, że dniu 30.06.2021r., odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

W związku z rezygnacją (przejściem na emeryturę) Przewodniczącego Kasy Zapomogowo
Pożyczkowej P. M. Rakowskiego uzupełniono skład Zarządu i wybrano nowego Przewodniczącego Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Poniżej podajemy nowy skład Zarządu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej:

 Zbigniew Sereś  przewodniczący
 Agata Zator  z-ca przewodniczącego
 Bogdan Hatłas  sekretarz
 Przemysław Szczerbowski  skarbnik
 Anna Dudek  członek
 Małgorzata Gajewska  członek
 Cecylia Klatka  członek
 Robert Mieszczak  członek
Robert Sieranc członek

Komisja Rewizyjna:

 Zuzanna Smalec  przewodnicząca
 Lucyna Skwarczyńska   członek
Krzysztof Grubka członek

500