Kasa Zapomogowo-pożyczkowa

KOMUNIKAT MPKZP

W dniu 03.07.2020r. odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo wyborcze Delegatów do Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, w trakcie którego wyłoniono nowe składy organów kasy.

Informujemy, że dniu 30.06.2021r., odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
W związku z rezygnacją (przejściem na emeryturę) Przewodniczącego Kasy Zapomogowo Pożyczkowej
P. M. Rakowskiego uzupełniono skład Zarządu i wybrano nowego Przewodniczącego Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
Poniżej podajemy nowy skład Zarządu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Skład Zarządu MPKZP:

Zbigniew Sereś
Przewodniczący Zarządu
Agata Zator Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Bogusław Hatłas Sekretarz
Przemysław Szczerbowski Skarbnik
Anna Dudek Członek
Małgorzata Gajewska Członek
Cecylia Klatka Członek
Robert Mieszczak Członek
Robert Sieranc Członek

Skład Komisji Rewizyjnej MPKZP:

Zuzanna Smalec Przewodnicząca 
Lucyna Skwarczyńska Członek
Krzysztof Grubka Członek

Wydłużono okres spłaty pożyczek do 30 miesięcy dla nowo przydzielanych pożyczek (od miesiąca lipca 2016r.)

Kasa czynna:

Poniedziałek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Piątek
9:00-13:00

Telefon: 33 847 26 02

KONTO:
Bank PEKAO S.A. 23 1240 4748 1111 0000 4868 6705

Do pobrania:

– Wniosek o pożyczkę (druk)

– Wniosek o zapomogę (druk)

– Wniosek o połowę wkładu (druk)

– Skreślenie z członkowstwa (druk)

– Statut

klauzula informacyjna dla czlonkow zwiazku