Komunikat

Zarządy Spółek Synthos S.A., Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j., Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o., oraz Synthos AGRO Sp. z o.o. oraz Organizacje Związkowe informują, że w dniu 24.10.2016  odbyło się kolejne spotkanie w ramach prowadzonych negocjacji dotyczących wzrostu funduszu wynagrodzeń na rok 2017.

W trakcie spotkania Strony przedstawiły swoje propozycje, które wstępnie przedyskutowano. Następnie postanowiono przed kolejnym spotkaniem dokonać ich analizy i powrócić do stołu negocjacyjnego z nowymi propozycjami w dniu 07.11.2016r.