Komunikat MPKZP

W dniu 03.06.2016r. odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo wyborcze Delegatów do Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, w trakcie którego wyłoniono nowe składy organów kasy.

Skład Zarządu MPKZP:

Marian Rakowski
Przewodniczący Zarządu Synthos Dwory 7
Wiesława Saternus Z-ca Przewodniczącego Zarządu Synthos S.A.
Bogusław Hatłas Sekretarz  Emeryt
Zbigniew Sereś Członek Chemoserwis
Adam Góralczyk Członek Synthos Dwory 7
Agata Zator Członek Synthos Dwory 7
Grażyna Tylutka Członek Synthos Dwory 7
Leszek Popławski  Członek Emeryt
Małgorzata Gajewska Członek Rail Polska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej MPKZP:

Zuzanna Smalec Przewodnicząca  Synthos S.A.
Krystyna Makoś Członek Emeryt
Barbara Orlicka Członek Synthos S.A.

 

 

 

 

 

 

Wydłużono okres spłaty pożyczek do 30 miesięcy dla nowo przydzielanych pożyczek (od miesiąca lipca 2016r.)