Negocjacje płacowe 2023

Zarządy Spółek Synthos S.A., Synthos Dwory 7, Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków oraz Synthos AGRO oraz Organizacje Związkowe informują że w dniu 18.11.2022r. rozpoczęto negocjacje płacowe na rok 2023.

W trakcie pierwszego spotkania omówiono propozycje wdrożenia siatki płac.
Pracodawca przedstawił zakres wykonanych prac, w tym taryfikator stanowisk.

Organizacje Związkowe wystąpiły o dostarczenie dodatkowych danych na potrzeby kolejnych rozmów. Na tym spotkanie zakończono.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 30.11.2022 r.

Organizacje Związkowe

Zarządy Spółek