Negocjacje płacowe na rok 2019 – 2

Oświęcim, 06.11.2018

Zarządy Spółek Synthos S.A., Synthos Dwory 7, Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni
Ścieków, Synthos AGRO, Synthos Care oraz Organizacje Związkowe informują, że w
dniu 19.11.2018r. odbyło się kolejne spotkanie dotyczące negocjacji płacowych na
rok 2019.
Kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 3 grudnia..

Pion Personalny