Negocjacje płacowe na rok 2019 – 3

Oświęcim, 10.12.2018

Komunikat

Zarządy Spółek Synthos S.A., Synthos Dwory 7, Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni
Ścieków, Synthos AGRO, Synthos Care oraz Organizacje Związkowe informują, że w
dniu 10.12.2018r. odbyło się kolejne spotkanie dotyczące negocjacji płacowych na
rok 2019.
W trakcie spotkania Uczestnicy nie osiągnęli porozumienia co do zmian płacowych w
roku 2019 ale wyrazili wolę kontynuowania rozmów w celu wypracowania
porozumienia.
Termin kolejnego spotkania zostanie wyznaczony w najbliższym możliwym terminie.

Pion Personalny