Negocjacje płacowe na rok 2020

Zarządy Spółek Synthos S.A., Synthos Dwory 7, Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków, Synthos AGRO, Synthos Care oraz Organizacje Związkowe informują, że w dniu 10.10.2019r. rozpoczęły się negocjacje płacowe na rok 2020.

Na spotkaniu ustalono zakres danych finansowych oraz dotyczących zatrudnienia  które Pracodawca powinien dostarczyć Organizacjom Związkowym. Omówiono zasady dotyczące organizacji i prowadzenia kolejnych spotkań.

Pion Personalny