Negocjacje płacowe

Oświęcim, 17.11.2017

 

Komunikat

Zarządy Spółek SynthosS.A., Synthos Dwory 7,Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków,SynthosAGRO, SynthosCareoraz Organizacje Związkowe informują, że w dniu 16.11.2017miało miejsce kolejne spotkanie dotyczące zmian płacowych na rok 2018.

Głównym tematem spotkania był wzrost płac zasadniczych w Spółkach. W wyniku dyskusji Pracodawca zobowiązał się do przygotowania nowych analiz, propozycji zmian. 

Kolejna tura rozmów będzie miała miejsce 23 listopada.  

Pion Personalny