Noworoczna Wycieczka

Zarząd MOZ NSZZ „Solidarność” Synthos S.A. i Spółek zaprasza członków Związku z
osobami towarzyszącymi na 5 – dniową wycieczkę karnawałową do Pustkowa – Berlina – Kołobrzegu.
Szczegóły w komunikacie poniżej. Zapisy przyjmujemy do 24-01-br. Liczba miejsc ograniczona. 

Bliższych informacji udziela sekretariat Związku pod nr tel. 33 847 20 15.

Karnawa nad batykiem