Odkryć „Skarby Saksonii”

Zarząd MOZ NSZZ „Solidarność” Synthos S.A. i Spółek informuje, że organizuje wycieczkę do Niemiec (Szwajcaria Saksońska – m.in. Drezno,  Miśnia ) w dniach : 01- 03 maja br.

Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel. 33 847 20 15 

( sekretariat Związku ) oraz 33 847 28 15 ( przew. Związku ).

Zapisy przyjmujemy do 28 lutego br.