Płaca minimalna: 2000zł

Wzrost płacy minimalnej w przyszłym roku do 2000 zł z obecnych 1850 zł – proponuje rząd.

Płaca minimalna w 2017 roku, wynikająca z zapisów ustawowych, osiągnęłaby wysokość

1862 zł. Rada Ministrów na posiedzeniu 14 czerwca br. przyjęła propozycję przewidującą

wzrost o 138 zł wyższy od ustawowego. 

Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. wynosiło 2000 zł brutto.

Oznacza to wzrost o 8,1 proc. (150 zł) w stosunku do 2016 r. (obecnie pensja minimalna to 1

850 zł brutto). Kwota ta stanowiłaby 47,04 proc. prognozowanego przeciętnego

wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2017 r.

„Kierując się odpowiedzialnością za budżet państwa, za sytuację finansów i za los polskich

obywateli, myśląc o godności polskich obywateli, rząd zdecydował, że w przyszłym roku

minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2 tys. zł” – powiedziała Premier Beata Szydło na

konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponowało pierwotnie rządowi kwotę

1920 zł. Minister Elżbieta Rafalska wyraziła zadowolenie, że Rada Ministrów zaproponowała

jeszcze wyższą kwotę. "Podniesienie minimalnego wynagrodzenia to bardzo dobra

wiadomość dla Polaków" – oceniła.

Taką propozycję rząd przedstawi Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca br.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną także inne świadczenia, takie jak odprawa przy

zwolnieniu grupowym, wynosząca piętnastokrotność płacy minimalnej, dodatek za pracę w

porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i

macierzyńskiego.