RABATY NA STACJACH ORLEN

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisała z PKN ORLEN S.A. umowę, na podstawie której członkowie Związku będą mogli uzyskać rabat przy zakupie paliwa i artykułów pozapaliwowych (Stop Cafe, OrlenOIL, myjnia) na stacjach paliw PKN ORLEN.

​Związkowcy, którzy już posiadają elektroniczną legitymację członkowską NSZZ „Solidarność” muszą udać się na jedną z dedykowanych stacji PKN ORLEN by wyrobić kartę BiznesTank.

Każdy zainteresowany związkowiec, otrzymaniem karty rabatowej BiznesTank musi najpierw – o ile nie posiada – wyrobić sobie elektroniczną legitymację członkowską NSZZ „Solidarność”. W tym celu należy się zwrócić do macierzystej organizacji związkowej i wypełnić odpowiedni wniosek.

Karta będzie wyrabiana na podstawie Legitymacji Członkowskiej NSZZ Solidarność.

Karta ORLEN Biznes Tank przypisana jest do konkretnego pojazdu i jego numeru rejestracyjnego.

Każdy członek związku może posiadać jedną kartę – w przypadku wyrobienia kolejnej karty poprzednia będzie blokowana w systemie.

​Koszt wyrobienia karty wynosi 1 zł.

W przypadku utraty lub zniszczenia karty rabatowej, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na najbliższej stacji ORLEN.

​Użytkownicy mają obowiązek nieudostępniania karty rabatowej osobom nieuprawnionym.