Relikwie ks. J. Popiełuszki w Oświęcimiu

             8 sierpnia br. w Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Oświęcimiu miała miejsce podniosła uroczystość wprowadzenia i przekazania relikwii  bł. ks. Jerzego Popiełuszki, duchowego patrona „Solidarności”, bestialsko zamordowanego przez zbrodniarzy komunistycznych.

Inicjatorem i organizatorem całego przedsięwzięcia był Bronisław Skoczek, przewodniczący Stowarzyszenia Opozycji Niepodległościowej i Represjonowanych w Oświęcimiu oraz członkowie Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Katowicach.

„Umieszczenie w świątyni na osiedlu  – obok relikwii patrona parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego – relikwii bł. Ks. Jerzego Popiełuszki   jest symbolem zwycięstwa dobra nad złem, miłości nad nienawiścią, ale też dowodem, że miłość jako Dar Boży jest silniejsza niż nienawiść i śmierć… 

Dzięki relikwiom tych dwóch męczenników reżimów totalitarnych XX wieku chrześcijańskie przesłanie „ Zło dobrem zwyciężaj” będzie lepiej docierać do szerokiej rzeszy wiernych i będzie nie tylko pamiętane, ale też stosowane jako zasada w życiu codziennym” – mówił podczas  homilii ks. dr Stanisław Puchała, prałat, kapelan Śląsko – Dąbrowskiej Solidarności.

Okolicznościową mszę  uświetnili zaproszeni goście związani z Solidarnością, liczne poczty sztandarowe, w tym m.in.  delegacje ze Śląska, miejscowych zakładów pracy i instytucji oraz przedstawiciele   MOZ NSZZ „S” Synthos S.A. i Spółek na czele z jej przewodniczącym Markiem Pikułą, rzesze wiernych.

Relikwiarz jest darem członków wymienionego wyżej  Stowarzyszenia, a zarazem Regionalnej Sekcji EiR Śląsko – Dąbrowskiej Solidarności. 

O wizualną oprawę uroczystości w Oświęcimiu zadbał jeden z jej organizatorów Andrzej Kasperek.

                                                                                                  M.P.

relikwie1relikwie2 

 

 

 

 

 

 

 

 

relikwie3relikwie4