Solvent

SOLVENT WISTOL S.A. jest spółką powstałą w wyniku przekształcenia PPUH Solvent Dwory Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. SOLVENT WISTOL S.A. powstał w 2000 roku w wyniku działań restrukturyzacyjnych, polegających na wydzieleniu ze struktur Firmy Chemicznej Dwory SA w Oświęcimiu Wydziału Rozpuszczalników i Kwasu Octowego pod nazwą PPUH Solvent Dwory Sp. z o.o. Od października 2003 roku udziały Spółki nabyły osoby prywatne, a 20 listopada 2006 roku firma przekształciła się ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną SOLVENT WISTOL S.A. Przekształcenie zostało przeprowadzone w związku z planami wejścia spółki na Giełdę Papierów Wartościowych. Niestety zawirowania na rynku giełdowym spowodowały wstrzymanie tej decyzji. Przekształcenie odbyło się na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z obowiązującymi procedurami w KSH. Nadzorowane było przez Biegłego Rewidenta. Spółka przekształcona jest kontynuacją działalności spółki przekształcanej i przejęła jej wszystkie aktywa, zobowiązania i pracowników.

Podstawowym przedmiotem działalności firmy jest produkcja i sprzedaż chemikaliów organicznych.

Spółka Solvent Wistol jest jedynym producentem octanu butylu w Polsce. Zakres działalności obejmuje również produkcję i sprzedaż toluenu, benzenu, jak i różnego rodzaju pochodnych kwasu octowego takie jak:
  • kwas octowy oczyszczony specjalny (tak zwany gat. S),
  • kwas octowy farmakopealny,
  • kwas octowy odczynnikowy,
  • esencja octowa.
Obok wymienionych produktów firma Solvent Wistol S.A. zajmuje się sprzedażą innych chemikaliów. Od grudnia 2005r., w związku z realizacją inwestycji polegającej na utworzeniu centrum logistycznego, nasza spółka posiada w swojej ofercie również octan winylu, n ?butanol, metanol, terpentynę i inne chemikalia.

Produkty firmy wykorzystywane są głównie do produkcji farb i lakierów (octan butylu i etylu, toluen, benzen), biopaliw (estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych), przemyśle farmaceutycznym i włókienniczym (kwas octowy), w przetwórstwie spożywczym (esencja octowa). Aby sprostać wymaganiom klientów i zapewnić im kompleksową obsługę w styczniu 2006 roku spółka zakupiła udziały firmy transportowej Eu-Trans Sp. z o.o w Oświęcimiu.Na przełomie 2005/2006 roku trwały prace nad stworzeniem technologii oraz uruchomieniem instalacji do produkcji estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych (FAME). 11 września 2006r. otrzymaliśmy świadectwo jakości uprawniające do produkcji i rozpoczęliśmy sprzedaż. Instalacja posiada zdolności produkcyjne 50 tys. ton/rok. W chwili obecnej, w związku z sytuacją rynkową, produkcja estrów została wstrzymana.