Władze Związku

SKŁAD ZARZĄDU MOZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” SYNTHOS S.A. i SPÓŁEK

                                                    KADENCJA 2018-2022                                                                                                 

 

 

1. Pikuła Marek                                               601 500 162               696 366 797          Przewodniczący  MOZ

2. Pierko Mirosława                                                20 – 15              606 125 153           Zastępca Przew. Związku

3. Dudek Anna                                                       34 –  50              512 660  504           Przew. oddz.

4. Sobecka Lucyna                                               32 –  72              504  768  544          Przew. oddz. ( C- 98 )

5. Kubiczek Renata                                               23  – 57                601 553 845           Z-ca przew. ( E – 121 )

6. Zbigniew Sereś                                                                            504  222  597          Przew. Dział Mech.

7. Mieszczak Robert                                              31  – 19               607  425  455          Przew. oddz. ( E -119)   

8. Zając Marek                                                         33-  67              783  293   964         Z-ca przew. ( B- 107 )

9. Klimas Mariusz                                                   35  – 84              602  621  525          Przew. oddz. ( F-170 )

10. Jakubiak Lucyna                                              23 – 95               694  150 236           Przew. oddz. ( I – 73 )

11. Ogorzelski Mirosław                                         37- 88                519  598  288         Przew. oddz. ( Dz. Kotł.)

12. Wądrzyk Jerzy                                                                             885 909  783          Przew. oddz. ( Dz. Kotł.)

13. Razowski Jacek                                                23 – 61                784 018 932           Przew. oddz. (Dz. Mon.)

14. Urbanek Grzegorz                                             41- 67                 606 990 545           Z-ca przew. ( Dz. Koag.)

15. Piech Bernard                                                     39- 07                509 382 266          Przew. oddz. ( E – 92 )

16. Zając Jacek                                                         43-17                 603 477 880           Z -ca przew.  ( E – 99 )

17. Słoninka Robert                                                  20-20                 501 801 571           Przew. oddz. ( D – 19)

18. Isula Piotr                                                             22-11                 509 718 573          ( MPOŚ)                      

 

                                                                   SPÓŁKI

19. Skrzyniarz Bogusław              (Aprochem)                          502 577  440        Przew.

20. Foks Grzegorz                         ( Chemont)                            500 099 840         Przew.

21. Mąsior Grzegorz                      (Rail Polska )                         781  870 400        Przew.

22. Kosycarz Tomasz                    ( Solvent )                             605 338 422         Przew.

23. Anna Chlebowska                   ( Sekcja Seniorów )              722 391  332     

 

                                                      

                                                           SKŁAD PREZYDIUM

 

Przewodniczący:
1. Marek Pikuła  

 

Zastępca:
2. M. Pierko

Członkowie:
3. M. Ogorzelski

4. L. Sobecka

5. Z. Sereś

6. M. Klimas

7. M. Zając

8. J. Razowski

9. B. Piech

10. Robert Słoninka

 

 Spółki:
11. G. Mąsior

12. G. Foks

 

 

                                                SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

  1. Bobik Łukasz                   Energetyka                                          696  333 300
  2. Kuderski Sławomir          W. Utrz. Ruchu                                    664 092  225
  3. Kubiczek Janusz             Dział Kaucz. Rozp.  ( F- 139)              603 294  045                       

 

 

 

 

DELEGACI na WZD REGIONU                           DELEGACI na SEK.PRZEM.CHEM.

 

1.Pikuła Marek                                                         1. Pikuła Marek

                                                 2. Pierko Mirosława

3. Robert Mieszczak