Zakończenie negocjacji płacowych na rok 2019

Zarządy Spółek Synthos S.A., Synthos Dwory 7, Miejsko-Przemysłowa
Oczyszczalnia Ścieków, Synthos AGRO, Synthos Care oraz Organizacje Związkowe
informują, że w dniu 19.12.2018 zakończone zostały negocjacje płacowe na rok
2019.
W ramach podpisanego porozumienie przewidziano:
– podwyżki płac zasadniczych oraz dodatków zmianowych
– wypłatę nagrody specjalnej na święta Bożego Narodzenia 2018 w wysokości 1200
zł brutto oraz nagrody z okazji Świąt Wielkanocnych w roku 2019 w wysokości 600 zł.
Zapraszamy do zapoznania się z Treścią Porozumienia – dostępny jest w załączonym pliku. (link)

Pion Personalny