Zmiana ustawy o delegowaniu

Od niedzieli 18 września firmy delegujące pracowników podlegają nowym obowiązkom. To efekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

 

Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług weszła w życie 18 czerwca tego roku, ale część jej przepisów obowiązuje pracodawców od niedzieli, 18 września, przypomina interia.pl. Jej przyjęcie było związane z obowiązkiem implementacji odpowiedniej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczącej delegowania pracowników.

 

Ustawa uszczegółowiła zasady delegowania pracowników oraz ustaliła jednolite elementy, które na unijnym szczeblu ułatwiają wspólną interpretację przepisów oraz zapobiegają nadużywaniu i obchodzeniu obowiązujących przepisów. Zobowiązuje ona zagraniczne firmy m.in. do zarejestrowania faktu delegowania pracownika i zapłacenia mu minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w kraju oddelegowania. 

 

Eksperci podkreślają, że celem dyrektywy dotyczącej delegowania jest m.in. zapobieżenie długotrwałym oddelegowaniom lub nieprzestrzeganiu warunków delegowania; ujednolicenie praktyki stosowania oddelegowania w UE; doprowadzenie do likwidacji szarej strefy; ograniczenie zjawiska tzw.

dumpingu socjalnego. 

 

Polska jest największym w UE „eksporterem”  pracowników delegowanych. Na niemalże 2 miliony takich osób, co czwarta z nich to obywatel naszego kraju.