Świadczenia statutowe

logo

Ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
Tel. 033 847 20 15
       033 847 28 15

Fax. 033 847 3234

 

Świadczenia Statutowe MOZ NSZZ „Solidarność”
Synthos S.A. i Spółek
/obowiązują po zmianach od 01-06-2020r. i od 28-05-2022r./

 

– urodzenie dziecka – 500zł
– 500zł dodatkowa wyprawka przy urodzeniu bliźniaków
– zgon członka Związku – 300zł /zmiana/
– zgon członka rodziny – 150zł /zmiana/
– odprawa emerytalno-rentowa – 200zł
– 100zł dla seniorów – członków Sekcji Emerytów ZZ „S”,
po ukończeniu 80 roku życia
– 200zł dla seniorów po ukonczeniu 90 roku życia
– zapomogi losowe – do 500zł
– dofinansowanie wypoczynku dziecka
( do ukończenia 16 roku życia )
– 150zł /zmiana/
– świadczenie na odwiedziny chorego
( świadczenie przysługuje po 30 dniach
chorobowego lub 14 dniach pobytu w szpitalu)
– 150zł /zmiana/
– zapomoga na tzw. K.O – 200zł /zmiana od 23.05.2022/

 

UWAGA: wszystkie świadczenia wypłacane są po 3 miesiącach przynależności do MOZ NSZZ „S”
Powyższe zmiany zostały zatwierdzone  przez Zarząd MOZ NSZZ „S” Synthos S.A. i Spółek
uchwała nr 4/2020 z dn.12-05-2020r.)

Świadczenia wypłacane są od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 w sekretariacie Związku -budynek ZSR  Synthos S.A. – D-19 ( II piętro, tel. 847 – 20 – 15)

 

 

 

Porady prawne dla członków MOZ NSZZ „Solidarność”
Synthos S.A. i Spółek

w każdy wtorek miesiąca w godz. 14.00-15.00
(Budynek D-19 (ZSR) II piętro)

udziela mec. Agnieszka Nowak
zapisy pod nr. tel. 847-20-15