Komunikat

Oświęcim, 07.02.2018

Komunikat

W nawiązaniu do Porozumienia Płacowego na rok 2018 Pion Personalny informuje, że Pracownicy mogą zgłaszać swoje zapytania na Komisje Odwoławczą dotyczące przedzielonej kwoty podwyżki, w terminie do 16.02.2018r.

Wnioski złożone po upływie powyższego terminu nie będą już podlegały rozpatrzeniu przez Komisje Odwoławczą powołaną na podstawie powyższego Porozumienia.

Pion Personalny