Stanowisko nr 2/2020

Stanowisko nr 2/2020

Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

ws. antypracowniczych zapisów w tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0

Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” z oburzeniem przyjęło opublikowane w mediach propozycje przepisów wprowadzających tzw. „Tarczę Antykryzysową 3.0”, które ku naszemu zaskoczeniu zamiast chronić miejsca pracy uderzają w podstawowe prawa pracownicze i związkowe.

Wbrew dotychczasowym deklaracjom Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz szefów resortów powiązanych z rynkiem pracy odnośnie doceniania przez nich wartości dialogu z partnerami społecznymi, wprowadzone przepisy odbierają pracownikom głos w kwestii działań mających na celu ochronę miejsc pracy. Pozbawienie przedstawicieli pracowników prawa do uzgadniania z pracodawcami zasad i zmian m.in. w wewnętrznych dokumentach regulujących warunki pracy i płacy w tak trudnej sytuacji gospodarczej jest przejawem braku kompletnego poszanowania dla pracujących Polaków, którzy w przypadku ich wprowadzenia zostaną pozbawieni jakiejkolwiek ochrony.

Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” zdecydowanie protestuje przeciwko planowanym zmianom, uznając je za antypracownicze i antyzwiązkowe. Wobec tego zamachu na prawa pracownicze nie pozostaniemy obojętni i wykorzystamy wszystkie działania statutowe do obrony miejsc pracy.

Wzywamy wszystkich polityków, zwłaszcza tych, którzy tak chętnie odwołują się do ideałów „Solidarności”, o opamiętanie i wycofanie się ze szkodliwych dla milionów Polaków rozwiązań.