Zmiana rozkładu jazdy

  Dział Zakupów Technicznych informuje , iż z dniem 21.11.2016 wprowadza się zmianę rozkładu jazdy

  AUTOBUSU/BUSU  przewożącego pracowników po terenie Synthos. Zmiana została opracowana w oparciu o

  konsultacje z Działem Infrastruktury, SIP, Działem BHP oraz przedstawicielami Związków Zawodowych Synthos.

  Nowy, zmieniony rozkład jazdy, będzie obowiązywał do 31.12.2016.

  Po okresie testowania  zostanie podjęta decyzja o  pozostawieniu nowego rozkładu jazdy lub powrocie

  do poprzednio obowiązującego. 

  O w/w decyzji pracownicy zostaną powiadomieni osobnym komunikatem.

 

  

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUS/BUS

              

Obowiązuje od 21.11.2016 do 31.12.2016

 

F-dni robocze  / 1-5 /

Przywóz               I ZMIANA                        II ZMIANA                   III ZMIANA

                              6.30                                  14.35                          22.35

                              6.45                                  14.50                          22.50

                             

Odwóz                  I ZMIANA                        II ZMIANA                   III ZMIANA

                              15.05                                23.03                           7.03

                              15.20                                23.17                           7.20

 

C-soboty, niedziele i święta

Przywóz               I ZMIANA                        II ZMIANA                   III ZMIANA

                              6.30                                  14.35                          22.35

                              6.45                                  14.50                          22.50

Odwóz                  I ZMIANA                        II ZMIANA                   III ZMIANA

                              15.05                                23.02                           7.02

                              15.20                                23.17                           7.17