Chemoservis

 Firma pod nazwą PPHU Chemoservis-Dwory Sp. z o.o. została powołana 05.01.1998r. Wcześniej tj. od 1946 roku funkcjonowała jako Zakład Budowy i Remontów Aparatury Chemicznej oraz Zakład Wykonawstwa Remontów i Inwestycji, w strukturach organizacyjnych Zakładów Chemicznych Oświęcim, które były poprzednikiem Firmy Chemicznej Dwory S.A.           

            
           Od maja 2006 roku Spółka działała pod nazwą Chemoservis-Dwory i jest powiązana kapitałowo z firmami wywodzącymi się PKN ORLEN S.A., tj. Petro Mechanika Sp. z o.o. Petro-Remont Sp. z o.o, Petro-Eltech Sp. z o.o oraz Petro Kor Sp. z o.o. z Płocka i CHEMONT Sp. z o.o. z Oświęcimia.

            Na wniosek Akcjonariuszy, postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, z dniem 03.09.2007 roku dokonano przekształcenia formy prawnej Spółki: z CHEMOSERVIS – DWORY Sp. z o.o. na CHEMOSERVIS-DWORY S.A.