Wyższe świadczenia statutowe

Informujemy, że zgodnie z decyzją MOZ NSZZ „Solidarność” Synthos S.A.

i Spółek, z dniem 1 kwietnia br. ulegają zmianie niektóre świadczenia

statutowe wypłacane członkom naszego Związku. I tak:

– z tytułu odwiedzin chorego świadczenie wynosi 100 zł ( przysługuje po 30 dniach

chorobowego lub 14 dniach pobytu w szpitalu);

– z tytułu dofinansowania imprez KO świadczenie wynosi 100 zł

Szczegóły tutaj