Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 roku

Dział Administracji Personalnej informuje, że wzorem lat ubiegłych wszyscy pracownicy, którzy są zainteresowani otrzymaniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych proszeni są o składanie uzupełnionych wniosków (załącznik nr 1 do ZFŚS 2017) do Działu Administracji Personalnej pokój nr 12 w terminie do dnia 10.04.2017 r.

Biuro czynne jest w godzinach od 7:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.

Wzory wniosków stanowiących załączniki do Regulaminu ZFŚS są dostępne w INTRANECIE w zakładce KADRY/Fundusz Socjalny.

Dział Administracji Personalnej