Możliwość założenia konta w PUE

W związku z dużym zainteresowaniem pracowników Dział Personalny wspólnie

ze Związkami Zawodowymi zorganizował w dniu 23.06.2016, od godziny 09:00

do 13;00, w budynku E-119 spotkanie z przedstawicielami ZUS w celu

założenia konta w PUE.

Korzyści z PUE dla ubezpieczonych

Posiadając profil PUE każdy z ubezpieczonych może zasięgnąć cennych

informacji dotyczących:

  • zgłoszonych członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • informacje o ubezpieczeniach, do których go zgłoszono, i podstawach wymiaru składek, wykazanych w dokumentach rozliczeniowych złożonych przez pracodawcę,
  • sprawdzenia historii swojego zatrudnienia,
  • wyliczenia potencjalnej emerytury,
  • rezerwacji wizyty w ZUS,
  • historii zwolnień lekarskich,
  • możliwości korespondencji z ZUS

 

 

                                                                                 Pion Personalny

                                                                                     Związki Zawodowe